تبلیغات
فقط اسکلت - اسكلت بی وفا
ما همه تبدیل به اسکلت میشویم

اسكلت بی وفا

پنجشنبه 3 بهمن 1387 05:43 ب.ظ

نویسنده : farid minaee

اسکلت-جمجمه-استخوان-قبرستان-جهنم

امشب به قصه دل من گوش می کنی؟؟؟

فردا مرا چو عشق فراموش می کنی؟؟؟

دستم نمی رسد که در آغوش گیرمت

ای جمجمه با که دست در آغوش می کنی؟

یک عمر به دنبالت گشتم

می روی یاد دگران می کنی؟

گر گوش میکنی! سخن خوش بگویمت

بهتر زگوهری که تو گوش می کنی نیست

به قبرستان پر ملال ما پرنده پر نمی کند

یکی از عاشقان اسکلت به سراغ تو چراغ برمی افکند

نشسته ام در انتظار این اسکلت بی جان

که کجا رفته است؟؟

شاید!!!؟ با دگران

 
دیدگاه ها : حرومه هركی نظر نده
آخرین ویرایش: - -Download